Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Số thuế TNDN tạm nộp 04 quý không thấp hơn 80% cả năm

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Trong đó, điều chỉnh một số quy định liên quan đến việc quản lý thuế. Được tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 04 quý không thấp hơn 80% của năm Cụ thể, khoản 3 Điều 1 Nghị định…

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn (Ảnh minh họa) Ngày 30/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ…

Quy định lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA. Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch…

ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH THUẾ TRONG LĨNH VỰC BĐS

FAC xin đề cập đến quý vị các quy định thuế trong lĩnh vực bất động sản sau đây: Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/07/2020 hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) Công văn số 60992/CT-TTHT ngày 02/07/2020 hướng dẫn chính sách thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) đối…