Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Dòng tiền được xem là yếu tố then chốt tạo sự ổn định trong hoạt động, khả năng chi trả và quyết định sự sống còn của doanh nghiệp (DN). Tại thời điểm thị trường có nhiều biến động như hiện nay, việc quản trị dòng tiền hiệu quả sẽ giúp các DN, đặc biệt…

Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Số thuế TNDN tạm nộp 04 quý không thấp hơn 80% cả năm

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Trong đó, điều chỉnh một số quy định liên quan đến việc quản lý thuế. Được tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 04 quý không thấp hơn 80% của năm Cụ thể, khoản 3 Điều 1 Nghị định…

Bộ Tài chính thông báo về kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2022

Ngày 14 tháng 10 năm 2022 Hội đồng thi kiêm toán viên, kế toán viên năm 2022 – Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 80/TB-HĐTKTVKTV2022 ngày 14/10/2022 về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên và thi sát hạch đối với người có Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên nước…

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn (Ảnh minh họa) Ngày 30/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ…

Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Vai trò quan trọng của kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động là công cụ hữu hiệu để quản lý các hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Bài viết, phân tích làm rõ mối quan hệ giữa kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của…