Chính phủ đề nghị kiểm toán Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2

Chính phủ kiến nghị kiểm toán các gói thầu xây lắp trước khi chỉ định thầu dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán được Chính phủ nêu tại báo cáo gửi Quốc hội ngày 4/10, về thực hiện Nghị quyết 44/2022…

Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Dòng tiền được xem là yếu tố then chốt tạo sự ổn định trong hoạt động, khả năng chi trả và quyết định sự sống còn của doanh nghiệp (DN). Tại thời điểm thị trường có nhiều biến động như hiện nay, việc quản trị dòng tiền hiệu quả sẽ giúp các DN, đặc biệt…

Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Số thuế TNDN tạm nộp 04 quý không thấp hơn 80% cả năm

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Trong đó, điều chỉnh một số quy định liên quan đến việc quản lý thuế. Được tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 04 quý không thấp hơn 80% của năm Cụ thể, khoản 3 Điều 1 Nghị định…

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu – so sánh giữa kế toán quốc tế, kế toán Mỹ và kế toán Việt Nam

Các khoản giảm trừ doanh thu là một khoản có ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Việc đánh giá, ghi chép các khoản này hợp lý, chính xác sẽ làm cho thông tin về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp…

Bộ Tài chính thông báo về kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2022

Ngày 14 tháng 10 năm 2022 Hội đồng thi kiêm toán viên, kế toán viên năm 2022 – Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 80/TB-HĐTKTVKTV2022 ngày 14/10/2022 về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên và thi sát hạch đối với người có Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên nước…

Quy định lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA. Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch…

Mối quan hệ giữa kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Vai trò quan trọng của kế toán quản trị với việc đánh giá hiệu quả hoạt động là công cụ hữu hiệu để quản lý các hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Bài viết, phân tích làm rõ mối quan hệ giữa kế toán quản trị và hiệu quả hoạt động của…