Qualification and capacity Employees are the leading factor to ensure the survival and development of our company.

  • FAC has a staff of more than 100 professional staff trained in many universities in Vietnam; With 13 State Auditors (CPA) and Price Appraisers; 90% have bachelor degree, economics, law.
  • Service quality, professional ethics and corporate reputation are the top standards that every FAC employee always adheres to.
  • FAC understands the country, people and the laws of Vietnam and is able to coordinate with Vietnamese regulators to effectively address customer service needs.

 

 rsz_bac_lam Ông HOÀNG LAM

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc

 

Trình độ học vấn ·            Cử nhân kinh tế                                – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh·            Giấy chứng nhận ĐKHN                  – Số 0701-2013-099-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 01/07/2013

·            Thẻ Thẩm định viên về giá               – Bộ Tài chính cấp số I05018 do BTC cấp ngày 21/09/2010

·            Kỹ sư định giá xây dựng (hạng 1)     – Bộ Xây dựng cấp

 

Kinh nghiệm làm việc Hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vưc kiểm toán, tài chính           .·         Từ 1985 đến 1996, làm việc tại Liên đoàn Địa chất Miền Nam trong vị trí cán bộ quản lý.

 

·         Từ 1997 đến 2004, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thuộc Bộ Tài chính trong vị trí cán bộ quản lý.

 

·         Từ 2005 đến 2006, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Độc Lập trong vị trí cán bộ quản lý.

 

·         Từ 2006 đến nay, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC trong vị trí Tổng Giám đốc.

 

 a-huy Ông NGUYỄN TRỌNG HUY

 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

 

Trình độ học vấn ·            Cử nhân kinh tế                                – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh·            Chứng chỉ Kiểm toán viên                 – Số 3563/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 22/03/2016

·            Giấy chứng nhận ĐKHN                  – Số 3563-2016-099-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 23/08/2016

 

Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.·         Từ 1997 đến 2001, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thuộc Bộ Tài chính trong vị trí Kiểm toán viên.

 

·         Từ 2001 đến 2004, làm việc tại Công ty Shell Gas Việt Nam trong vị trí Trưởng phòng điều phối.

 

 

·         Từ tháng 10/2010 đến nay, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.

 

 rsz_a_thu Ông LÊ HUY THƯ

 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm toán XDCB

 

Trình độ học vấn ·            Cử nhân kinh tế                                – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh·            Kỹ sư xây dựng                                – Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

·            Thẻ Thẩm định viên về giá               – Bộ Tài chính cấp

·             Chứng chỉ Kiểm toán viên                 – Số 3629/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 22/03/2016

·            Giấy chứng nhận ĐKHN                  – Số 3629-2016-099-1 do Bộ Tài chính cấp        ngày 23/08/2016

·            Chứng chỉ hành nghề

·         Thiết kế công trình Dân dụng – Công nghiệp

·         Giám sát thi công công trình Dân dụng – Công nghiệp

·         Kỹ sư định giá xây dựng

 

 

Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, xây dựng.·         Từ 2000 đến 2001, làm việc tại Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt nam (Bộ Xây dựng) trong vị trí cán bộ giám sát.

 

·         Từ 2001 đến 2006, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thuộc Bộ Tài chính trong vị trí trợ lý kiểm toán viên.

 

·         Từ 2006 đến nay, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC  trong vị trí Trưởng phòng Kiểm toán Xây dựng cơ bản và Phó Tổng Giám đốc Công ty.

 

 rsz_dvc Ông ĐIỀN VĂN CHÂU

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm toán BCTC và Đào tạo

 

Trình độ học vấn ·            Cử nhân kinh tế                                – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh·            Giấy chứng nhận ĐKHN                  – Số 0074-2014-099-1 do Bộ Tài chính cấp ngày 15/09/2014

 

Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vưc kiểm toán, tài chính·         Từ tháng 12/1985 đến tháng 12/1996, làm việc tại Công ty Dịch vụ thương mại tổng hợp Chợ Bến Thành trong vị trí Kế toán tổng hợp.

 

·         Từ tháng 01/1986 đến tháng 05/1989, làm việc tại Trường trung học Ngân hàng III Trung Ương trong vị trí Giáo viên thuộc tổ bộ môn Kinh tế ngành.

 

·         Từ tháng 06/1989 đến 10/1991, làm việc tại Trung tâm Dịch vụ thương mại tổng hợp  Công ty SAPSIMEX trong vị trí Kế toán trưởng.

 

·         Từ 11/1991 đến 12/1993, làm việc tại Công ty TNHH Minh Việt vị trí Kế toán tổng hợp.

 

·         Từ tháng 01/1994 đến 15/05/1999, làm việc tại Công ty Kiểm toán AFC trong vị trí Kiểm toán viên.

 

·         Từ tháng 19/05/1999 đến 03/2008, làm việc tại Công ty Kiểm toán AFC trong vị trí Kiểm toán viên.

 

·         Từ tháng 07/2010 đến 30/06/2014, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K trong vị trí Kiểm toán viên – Giám đốc Chi nhánh Quận 1.

 

Từ 03/09/2014 đến nay, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí, Phó Tổng Giám đốc.

 rsz_mr_luu__22 Ông LÊ MINH LƯU

 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Đệ Nhất

Trình độ học vấn ·            Cử nhân kinh tế                                – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh·            Kiểm toán viên                                 – Số 0702/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18/11/2003

 

Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 23 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.·         Từ 1989 đến 2000, làm việc tại Công ty Phát triển Kinh tế Côn Đảo trong vị trí Kế toán trưởng.

 

·         Từ 2000 đến 2003, làm việc tại Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu Khí trong vị trí Kế toán trưởng.

 

·         Từ 2003 đến 2006, làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Hương Phong trong vị trí Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư.

 

·         Từ 2006 đến nay, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Đệ Nhất.

 

 rsz_a_thinh Ông NGUYỄN THỊNH

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Nha Trang

 

Trình độ học vấn ·            Cử nhân Kế toán – Kiểm toán           – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh·            Kiểm toán viên                                 – Số 0473/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 09/01/2001

 

Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.·         Từ 1995 đến 1996, làm việc tại Khách sạn Nha Trang Lodge trong vị trí kế toán.

 

·         Từ 1997 đến 2008, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thuộc Bộ Tài chính trong vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh.

 

·         Từ tháng 08 năm 2008 đến tháng 04 năm 2011, làm việc tại Công ty Cổ phần Vinpearl trong vị trí Kế toán trưởng.

 

·         Từ tháng 05 năm 2011 đến này, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Nha Trang.

 

 rsz_a_ha Ông TRẦN HOÀNG HẠ

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Miền Trung

 

Trình độ học vấn ·            Cử nhân kinh tế                                – Trường Đại học Đà Nẵng·            Kiểm toán viên                                 – Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1500/KTV

do  Bộ Tài chính cấp ngày 06/07/2009

·            Đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý

Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm: Hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán·         Từ tháng 12/2000 – 12/2004 làm việc tại Cty Xây dựng và Xuất nhập khẩu Giao Thông trong vị trí kế toán viên.

 

·         Từ tháng 01/2005 – 12/2009 làm việc tại Trung tâm tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam nay là Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam trong vị trí Chuyên viên tư vấn Tài chính, Trưởng phòng Tư vấn Tài chính, Trợ lý kiểm toán (cộng tác viên cho các Cty Kiểm toán)

 

·         Từ tháng 09/2009 – 08/2010 làm việc tại Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ phần mềm TDK-CN Đà Nẵng trong vị trí Kiểm toán viên.

 

·         Từ tháng 09/2010– 06/2013 làm việc tại Cty TNHH Kiểm toán Quảng Việt trong vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc.

 

·         Từ tháng 07/2013 đến nay đang trong vi trí Phó giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán FAC- Chi nhánh Miền Trung

 

 

 

 

FAC Auditing Company

  • Transaction Office: 2/23 Quach Van Tuan, Ward 12, Tan Binh District, HCM City
  • Head office: 400/34 Hong Bang, Ward 16, District 11, Ho Chi Minh City
  • Phone: 08 3948 3100 – 08 3948 3101
  • E-mail: kiemtoandenhat@gmail.com