CPA Australia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) với các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và giảng viên Việt Nam

Nhằm chia sẻ với các đối tác tại Việt Nam về những thay đổi mới nhất của Chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), CPA Australia đã phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tổ chức thành công hai hội thảo vào ngày 12/06 và 14/06/2017. Diễn giả chính…