Nghị định mới quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 5 tháng 11, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP, ban hành các quy định mới về giá giao dịch liên kết (“GDLK”) tại Việt Nam. Nghị định 132 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2020, và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Nghị…

ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH THUẾ TRONG LĨNH VỰC BĐS

FAC xin đề cập đến quý vị các quy định thuế trong lĩnh vực bất động sản sau đây: Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/07/2020 hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) Công văn số 60992/CT-TTHT ngày 02/07/2020 hướng dẫn chính sách thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) đối…

Nghị định sửa đổi 68/2020/NĐ/CP về giá chuyển nhượng

Nghị định sửa đổi 68/2020/NĐ/CP về giá chuyển nhượng – những thay đổi tích cực và hồi tố đối với mức khống chế chi phí lãi vay được trừ Ngày 24/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 20 về việc nới lỏng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay được…

Hội nghị tổng kết năm tài chính 2018 – 2019 Công ty TNHH Kiểm Toán FAC

Ngày 27/09/2019 Công Ty TNHH Kiểm Toán FAC tổ chức hội nghị tổng kết năm tài chính 2018 – 2019. Buổi lễ tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp lớn lao cho sự phát triển của FAC trong năm tài chính vừa qua, bên cạnh đó cũng trình bày những tồn tại, thiếu xót…