Kiểm soát chặt tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế

Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá phân loại các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ghế massage nói riêng và những mặt hàng tương tự trên địa bàn quản lý có dấu hiệu rủi ro về việc không xuất hóa đơn, không kê…

Bkav ra mắt nền tảng Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử – Bkav eChungtu

Ngày 3/8/2022, Tập đoàn Công nghệ Bkav chính thức ra mắt Bkav eChungtu. Đây là nền tảng cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tạo lập, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử theo đúng chuẩn quy định của Bộ Tài chính, đồng thời giúp tiết kiệm đến 80%…

Thông báo – Nhận ĐƠN XIN PHÚC KHẢO Kỳ thi “Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2020”

Ngày 29 tháng 7 năm 2022 Hội đồng thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2020 Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 18/TB-HĐT về việc nhận đơn phúc khảo. Căn cứ quy định tại Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính, Hội đồng thi “Kiểm toán viên, Kế toán viên…

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan

Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế, hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Cụ thể, tại Quyết định 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã công bố 31…