Hội nghị tổng kết năm tài chính 2018 – 2019 Công ty TNHH Kiểm Toán FAC

Ngày 27/09/2019 Công Ty TNHH Kiểm Toán FAC tổ chức hội nghị tổng kết năm tài chính 2018 – 2019. Buổi lễ tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp lớn lao cho sự phát triển của FAC trong năm tài chính vừa qua, bên cạnh đó cũng trình bày những tồn tại, thiếu xót…

Công ty TNHH Kiểm Toán FAC – Văn phòng chi nhánh Hà Nội tổ chức buổi hội thảo các chuyên đề

  Ngày 27/7/2018, được sự đồng ý và hỗ trợ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý), Công ty TNHH Kiểm toán FAC chi nhánh tại Hà Nội đã tổ chức thành công buổi hội thảo chuyên đề “Các điểm mới về quản…

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO NỘI BỘ FAC NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO NỘI BỘ FAC NĂM 2017 Nhằm mục đích cập nhập kiến thức chuyên ngành cho CBNV cũng như nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đã và đang hợp tác cùng chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm Toán FAC tổ chức chương trình tập huấn, đào tạo nội…