Bkav ra mắt nền tảng Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử – Bkav eChungtu

Ngày 3/8/2022, Tập đoàn Công nghệ Bkav chính thức ra mắt Bkav eChungtu. Đây là nền tảng cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tạo lập, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử theo đúng chuẩn quy định của Bộ Tài chính, đồng thời giúp tiết kiệm đến 80%…