Công ty TNHH Kiểm Toán FAC – Văn phòng chi nhánh Hà Nội tổ chức buổi hội thảo các chuyên đề

  Ngày 27/7/2018, được sự đồng ý và hỗ trợ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý), Công ty TNHH Kiểm toán FAC chi nhánh tại Hà Nội đã tổ chức thành công buổi hội thảo chuyên đề “Các điểm mới về quản…