CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO NỘI BỘ FAC NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO NỘI BỘ FAC NĂM 2017 Nhằm mục đích cập nhập kiến thức chuyên ngành cho CBNV cũng như nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đã và đang hợp tác cùng chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm Toán FAC tổ chức chương trình tập huấn, đào tạo nội…